Hove, Nivardus

Biographia Cisterciensis – Dictionary of Cistercian Biography online

Het leven, mirakelen ende wonderlycke vindinge van het heyligh ende ongeschonden Lichaem van den S. Idesbaldus, Titelblatt, Brügge 1687

Nivardus van Hove

Zisterzienser und Prior des Dünenklosters; Hagiograph

* 1633
† 1707

Nivard van Hove stammte aus Dixmude (Diksmuide). Er trat in das Kloster Les Dunes (Ter Duinen) ein, legte im Alter von 20 Jahren die Profess ab und wurde 1657 zum Priester geweiht. Später wurde er in seinem Kloster Subprior, dann Prior.

Hove verfasste eine Lebensbeschreibung des hl. Idesbald, des dritten Abtes von Ter Duinen.

gge


Werke:

Het leven, mirakelen ende wonderlycke vindinghe van het heyligh ende ongeschonden Lichaem van den S. Idesbaldus derden Abt van de Vermaerde Abdye van Duynen, nu binnen de Stadt van Brugghe, met noch eenige gedenck-weerdige Historien, beschreven door den Eerw. Heer Nivardus Van Hove. Brugghe: Pieter Vande Capelle, [1687] und Joos vander Meulen, 1687 [Digitalisat].

Literatur:

Dictionnaire des Auteurs Cisterciens. Rochefort, 1975–1977. · J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. Amsterdam 1888–1891.

Zitierempfehlung: Hove, Nivardus, in: Biographia Cisterciensis (Cistercian Biography), Version vom 30.3.2014, URL: http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Hove,_Nivardus