Rembowski, Leonard II/Bibliographie

Archivalische Quellen

 • Archiwum Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie
  • M 69 Varia documenta Monasterii Pelplinensis Vol. 1
 • Biblioteka Seminarium Duchownego w Pelplinie
  • Sygn. 421/623 Kronika pelplińska, Vol. 1
  • Sygn. 422/623 Kronika pelplińska, Vol. 2

Literatur

 • Liber Mortuorum monasterii Pelplinensis ordinis Cisterciensis, hrsg. von Wojciech Kętrzyński, MPH, Bd. 4, Lwów 1884, S. 64, 95
 • R. Frydrychowicz: Geschichte der Cistercienserabtei Pelplin und ihre Bau- und Kunstdenkmäler, Düsseldorf 1905, S. 39
 • Das Totenbuch des Prämonstratenserinnen-Klosters Zuckau bei Danzig, hrsg. von M. Perlbach, Danzig 1906 (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens, Bd. 5), S. 4, 45.
 • Annales Monasterii Olivensis, hrsg. Paweł Czaplewski, Toruń 1916
 • R. Frydrychowicz: Nowy ilustrowany przewodnik po Pelplinie, Pelplin 1928, S. 102.
 • Polskie ustawy wiejskie XV–XVII w., hrsg. S. Kutrzeba, A. Mańkowski, Archiwum Komisji Prawniczej PAU, Bd. 11, Kraków 1938, S. 95–103
 • M. Bednarz: Jezuici a religijność polska (1564–1964), Nasza Przeszłość, Jg. 20 (1964), s. 179
 • A. Ciesielski: Adam Trebnic archidiakon pomorski, opat oliwski (1616–1630). Szkic biograficzny, Nasza Przeszłość, Jg. 27 (1967), S. 143
 • J.S. Pasierb: Malarz gdański Hermann Han, Warszawa 1974
 • J. Ciemnołoński, J.S. Pasierb: Pelplin, Wrocław 1974
 • Inwentarz opackich dóbr pogódkowych z 1624 roku, hrsg. W. Odyniec, Rocznik Gdański, Jg. 33 (1975), H. 2, S. 27–36
 • Aleksander Klemp: Rembowski Leonard, in: Polski Słownik Biograficzny, Bd. 31 (1988–1989), s. 95–96.
 • Jan Karol Dachnowski: Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku. Z rękopisów Biblioteki Kórnickiej i Biblioteki Narodowej odczytał, wstępem i przypisami opatrzył Zdzisław Pentek; [teksty łac. oprac. Anna Pawlaczyk], Kórnik: Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, 1995, S. 159.
 • Zygmunt Iwicki: Konwent oliwski (1186–1831). Leksykon biograficzny i nie tylko…, współpraca Maria Babnis, Gdańsk: Wydawnictwo „Bernardnum”, 2010, S. 199–204
 • Jacek Kowalkowski: Jan Karol Dachnowski (ok. 1590–1655). Życie i twórczość barokowego poety i heraldyka Prus Królewskich, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2019, S. 244–245

Zitierempfehlung: Rembowski, Leonard II/Bibliographie, in: Biographia Cisterciensis (Cistercian Biography), Version vom 8.04.2020, URL: http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Rembowski,_Leonard_II/Bibliographie