Bárdos, Albert/Bibliographie

Bibliographie Albert Bárdos

 • A protestáns graduálok himnuszai. Doktori értekezés. Budapest, 1948. (Handschrift)
 • A protestáns graduálok és a gregorián hagyomány. In. Magyar Kórus (1949), 1579–1584.
 • Az Eperjesi Graduál. I.: Gregorián kapcsolatok. In. Szabolcsi Bence – Bartha Dénes: Zenetudományi tanulmányok Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Zenetudományi Tanulmányok VI., Budapest, Akadémiai Kiadó, 1957. 165–298.
 • Die Variation in den ungarischen Passionen des 16-18. Jahrhunderts. In. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, T. 5, Fasc. 3/4 (1963), 289–323.
 • Népzenei jellegű variálásmód a 15–18. századi magyar passiókban. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1965. (Handschrift)
 • Harcok a passió éneklése körül Magyarországon. In. Theológiai Szemle 14/9–10 (1971), 296–303., 320.
 • Eine späte Quittung Beethovens in Ungarn. In. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, T. 16, Fasc. 1–4 (1974), 257–259
 • Volksmusikartige Variierungstechnik in den ungarischen Passionen. 15. bis 18. Jahrhundert. Budapest, 1975.
 • Pécs zenéje a 18. században. Budapest, 1976.

A tatai Esterházyak zenéje 1727-1846-ig. Budapest, 1978.

 • Neue Forschungen zum Musikleben in der Esterházy-Familie in Tata und Csákvár. In Stefan Harpner – H. C. Robbins Landon (ed.): Haydn Jahrbuch 10 (Eisenstadt, Universal Edition, 1978), 29–35.
 • Richter Antal feljegyzései. Adatok Győr 19. századi zenéjéhez. In. Berlász Melinda – Domokos Mária (szerk.): Zenetudományi dolgozatok 1979 (Budapest, MTA ZTI, 1979), 111–118.
 • Győr zenéje a 17-18. században. Budapest, 1980.
 • Menner Bernát, a tatai Esterházyak karnagya és zeneszerzője. In. Tata Barátai Körének tájékoztatója II (Tata, n. n., 1980), 37–46.
 • Christoph Stolzenbergs Werke in Sopron. Beiträge zu den musikalischen Verbindungen zwischen Regensburg und Sopron im 17–18. Jahrhundert. In. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae T. 22, Fasc. 1/4 (1980), 397–426. (mit Vavrinecz Veronika)
 • Adatok a kassai „városi trombitások” történetéhez. In. Berlász Melinda – Domokos Mária: Zenetudományi dolgozatok 1982 (Budapest, MTA ZTI, 1982), 75–84.
 • A kőszegi iskolarektor zenei kötelességei a 17. században. Adatok a 17. századi iskolák zenéjéhez. In. Magyar Zene 23/1 (1982) 5–9.
 • Zum Musikleben in Zirc im XVIII. Jahrhundert. In. Analecta Cisterciensia 38 (1982), 76–99.
 • Rauch András Sopronban / Andreas Rauch in Ödenburg / Andreas Ranch in Sopron. In. Ágnes Sas – Antal Jancsovics (ed.): Andreas Rauch: Musicalisches Stammbüchlein 1627 (Budapest, MTA ZTI, 1983) (= Musicalia Danubiana 2), 11–16., 29–35., 51–56.
 • Újabb szempontok a magyarországi toronyzenészek történetének kérdéséhez. In. Berlász Melinda – Domokos Mária: Zenetudományi dolgozatok 1983 (Budapest, MTA ZTI, 1983), 103–109.
 • A kőszegi iskolarektor szerződése a XVII. században. Az evangélikus zenei nevelés emléke. In. Diakonia 5/2 (1983), 75–79.
 • Sopron zenéje a 16-18. században. Budapest, 1984.
 • Adatok a pozsonyi és a nagyszombati káptalani–városi iskola 17. századi zenéjéhez. In. Berlász Melinda – Domokos Mária: Zenetudományi dolgozatok 1984 (Budapest, MTA ZTI, 1984), 13–16.
 • Szabad királyi városaink és mezővárosaink zeneéletének struktúrája. In. Berlász Melinda – Domokos Mária: Zenetudományi dolgozatok 1985 (Budapest, MTA ZTI, 1985), 73–82.
 • Szabad királyi városaink és mezővárosaink zenei struktúrája és zeneélete a 16-17. században (1541-1686). Nagydoktori disszertáció. Bp. 1986.
 • Újabb adatok Erdődy Nep. János gróf pozsonyi palotájának zeneéletéhez. In. Berlász Melinda – Domokos Mária: Zenetudományi dolgozatok 1986 (Budapest, MTA ZTI, 1986), 45–51.

Eger zenéje 1687-1887. Budapest, 1987.

 • A szabad királyi városok zenei struktúrája a kisvárosokban. (I) Modor a 17. században. In. Berlász Melinda – Domokos Mária: Zenetudományi dolgozatok 1987 (Budapest, MTA ZTI, 1987), 75–86.
 • A pásztói ciszterciek zenei működése az egri gimnáziumban. In. Magyar Zene 28/1 (1987), 14–16.
 • Struktúra hudobného zivota Bratislavy v XVII. storocí. In. M. Baláziková (ed.): Bratislavsky hudobny barok. Referáty prednesené na muzikologickej konferencii v rámci BHS 1985 (Bratislava, Mestsky dom kultúry a osvety, 1987), 21–28.
 • Das Musikleben des Jesuiten und Piaristen Ordens in Nordungarn des 17. Jahrhunderts. In. Roczniki Teologiczno – Kanoniczne. Towarzystwo Naukowe, Tom. 34. zeszyt 7 (Lublin, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1987), 315–329.
 • XVI–XVII. századi számadáskönyvek és jegyzőkönyvek kiegészítő adatai „Erdély zenetörténeté”-hez. In. Magyar Zene 29/3 (1988), 251–255.
 • Hangszeres zeneoktatás a középiskolákban. Az „Entwurf” hatása a 19. század második felében. In. Baranyai Művelődés 2 (1988), 34–35.
 • A szabad királyi városok zenei struktúrája a kisvárosokban (II.) Modor a 18. században. In. Berlász Melinda – Domokos Mária: Zenetudományi dolgozatok 1989 (Budapest, MTA ZTI, 1989), 131–146.
 • „Castor és Pollux”: zenés iskoladráma a XVIII. század közepéről. In. Pintér Márta Zsuzsanna – Kilián István: Iskoladráma és folklór. A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások (Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék, 1989) (= Folklór és etnográfia 50), 87–91.
 • Magyarország Zenetörténete II. kötet, Budapest, 1990. (Ed. und Co-Autor)
 • Szabad királyi városaink es mezővárosaink zenei élete a 16–17. században (1541–1686). In. Magyar Tudomány 35/7 (1990), 796–801.

Székesfehérvár zenei struktúrája a 18–19. században. In. Magyar Zene 31/2 (1990), 130–133.

 • Turner in den königlichen Freistädten Ungarns von 16. bis zum 18. Jahrhundert. In. Pannonische Forschungsstelle Oberschützen. Arbeitsberichte – Mitteilungen. Nr. 2, Sept 1991. Hrsg. von der Pannonischen Forschungsstelle des Instituts für Musikethnologie an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz * Expositur Oberschützen/Burgenland. Österreich/Austria, 121–129.

Székesfehérvár zenéje 1688-1892. Budapest, 1993.

 • Le istituzioni musicali nelle città libere regie e nei borghi nei secoli XVI e XVII (1541–1686)”, Danubio. Una civilta’ musicale. 3. Slovacchia, Ungheria. A cura di Carlo de Incontrera, Alba Zanini (Monfalcone, Teatro Coinunale de Monfalcone, 1993), 87–95.

Zitierempfehlung: Bárdos, Albert/Bibliographie, in: Biographia Cisterciensis (Cistercian Biography), Version vom 24.02.2023, URL: http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/B%C3%A1rdos,_Albert/Bibliographie