Szvorényi, József/Bibliographie

Werkverzeichnis József Szvorényi

 • Magyar ékes szókötés. Buda, 1846.
 • Az ó-classica literatura vagy görög és római remeirodalom történelmének főbb pontjai. Eger, 1851.
 • Ékesszólástan. Eger, 1851.
 • Természet-történelmi rajzok. In. Az egri nagy-gymnasium III-ik évi programmja az 1852/53 tanévre. Eger, 1853. 3–12.
 • Olvasmányok a gymnasiumi s ipartanodai alsóbb osztályok számára. 4 kötet, Pest, 1855.
 • Kalauz az isk. mű olvasásban és elemzésben. Pest, 1855.
 • Német-Magyar tudom. Műszótár. Pest, 1858. (Co-Autor)
 • Magyar nyelvtan. Pest, 1861.
 • Kisebb magyar nyelvtan. Pest, 1865.
 • Magyar irodalmi szemelvények. Pest, 1867, 2. kiad., 1873)
 • A magyar irodalmi tanulmányok kézikönyve Pest, 1868, 2. kiad. 1876.
 • A magyar nemzeti irodalom rövid ismertetése. Pest, 1869.
 • Officia propria juxta rubricas Breviarii Cist. Eger, 1869 (Hrsg.)
 • Elméleti és gyakorlati nyelvkönyv. Pest, 1871.
 • Emlékbeszéd Árvay Gergely Magy. Akad. tag felett. Pest, 1872.
 • Fejlődési tünemények a nyelvben, fővonatkozással a magy. nyelvújításra. Külön lenyomat az egri főgymnas. 1877. évi értesítőjéből.
 • Vitkovics Mihály élete. Munkáinak II. köt. Budapest, 1879. (Hrsg.)
 • Emlékbeszéd Párkányi Béla József akadém. tiszt, tag fölött, Kiadta az akad. Budapest, 1886.
 • A magy. nép eszej árasa és eszmeköre, közmondásaiban és egyéb elmemííveiben elétiintetve. Külön lenyomat az egri főgymn. 1889. évi értesítőjéből.
 • Gyakorlati tanácsok a házi és nyilvános nevelés körében. Budapest, 1890.
 • Szemerei Szemere Pál munkái. 3 köt., Budapest, 1890. (Hrsg.)

Tibor Halász, Okt. 2022


Zitierempfehlung: Szvorényi, József/Bibliographie, in: Biographia Cisterciensis (Cistercian Biography), Version vom 19.10.2022, URL: http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Szvor%C3%A9nyi,_J%C3%B3zsef/Bibliographie